Almedalen 7 juli – Har vi alla rätt till en bostad?


I Sverige idag uppger 240 kommuner av 290 att det råder brist på bostäder. 94% av befolkningen bor i en kommun där det råder bostadsbrist. Vi bygger dyra bostäder, som inte alla har råd med. Segregationen ökar i rasande takt, och inte bara i storstäderna, utan i hela landet.

Trots att röster höjts från såväl politiker, forskare och medborgare så går det för långsamt, och ibland åt fel håll. Vi behöver tänka nytt, vi behöver bygga hållbart, ekonomiskt och smart. Den chilenska arkitekten Alejandro Aravena har tillsammans med sina arkitektkollegor i ”do-tanken” Elemental tagit fram alternativa boendelösningar som anses banbrytande inom byggbranschen. De har inte bara tagit fram konkreta metoder, de delar även med sig av dem – helt kostnadsfritt och tillgängligt för alla! Panelen diskuterar Elemental´s tillvägagångssätt och kopplar till bostadspolitiken i Sverige. Går det att applicera dessa metoder på byggbranschen här och kan detta vara en inspirationskälla att ta på allvar?

Videoinspelning från paneldiskussionen.

Elementalhouse1

Medverkande:

Björn Siesjö, Göteborgs Stadsarkitekt samt jurymedlem Göteborgspriset för hållbar utveckling, Stadsbyggnadskontoret Göteborg
Sima Zangiabadi, Affärsutvecklingschef, PEAB Bostad i Solna
Kristina Jonäng (C), Miljönämndens ordf, Västra Götalandsregionen
Marie Lindén, Bostadspolitiskt sakkunnig, Hyresgästföreningen Region Västra Sverige
Ulf Kamne (MP), Kommunalråd Göteborg, förste vice ordförande samt ansvarig för områdena stadsutveckling, bostad, mark, miljö, klimat och kretslopp.

Arrangör: Göteborgspriset för hållbar utveckling

Tid: fredag 7 juli kl 09:00-10:00
Plats: Västsvenska Arenan
Kontakt: Nathalie Bödtker-Lund- projektledare, 0735-345484, nathalie.bodtker-lund@goteborg.com

Mer info om programmet finns på almedalsveckan.info.