Om


Göteborgspriset för hållbar utveckling delas varje år ut till personer eller organisationer som gör betydelsefulla insatser för en hållbar värld. Pristagarna är viktiga förebilder som alla som har gått från ord till handling. Priset är en miljon kronor och visar vad som är nödvändigt och möjligt i kampen för en ljusare framtid.

”For outstanding contributions towards a more sustainable future.”

 

141028FotoBeatriceTornros_MG_0115

Pris kan tillfalla person eller organisation som bidragit till:

  • att effektivisera resursanvändningen och/eller främja förnybara råvaror och kretsloppslösningar
  • lösningen på ett problem(område) som kan leda till ett tekniskt genombrott eller “systemförändring”
  • att vara processdrivande och gett betydelse såväl i Göteborgsregionen som i ett vidare sammanhang
  • utvecklingen mot ökad global rättvisa.

Organisation

Göteborgspriset drivs som en förening med en styrelse som består av politikerna Ulf Kamne, Helene Odenjung, Ann-Sofie Hermansson, miljönämndens ordförande i Västra Götalandsregionen Kristina Jonäng, finansmannen Carl Bennet samt VD för Andra AP-fonden, Eva Halvarsson. Kansliet ligger i Göteborg.

Ett hållbart evenemang

pris3Göteborgspriset för hållbar utveckling är ett miljödiplomerat evenemang som arbetar enligt ekologiska, sociala och ekonomiskt hållbara principer.

Det här gör vi bland annat:

  • Miljödiplomerar evenemanget enligt Göteborgs Stads riktlinjer för miljödiplomering av evenemang.
  • Serverar endast ekologiskt & Fairtrade-certifierat kaffe.
  • Serverar bara vegetariska och säsongsanpassade måltider i samband med evenemanget.
  • Serverar måltider som består av minst 70% ekologiska råvaror.
  • Serverar inget buteljerat vatten utan föredrar lokalt göteborgskt kranvatten.

pure-waterHär serveras bara rent kranvatten.
Hälsosamt och hållbart, utan transporter och avfall.

 

Läs mer om vad vi gör (PDF)