Partners


Göteborgspriset delas ut i samarbete med Göteborgs Stad, Västra Götalandsregionen och flera partnerföretag. Målet är att uppmuntra till fortsatt förbättring och strategiskt arbete inom hållbar utveckling, både nationellt och internationellt. Priset delas ut för 18: e gången och belöningen är 1 miljon kronor.


Göteborgs Stadlogotypen_880px

Göteborgs stad är ansvarig för de flesta samhällstjänsterna i staden. De viktigaste områdena är förskola, skola, socialtjänst och äldreomsorg.

goteborg.se


Västra Götalandsregionen

logotype_color

Västra Götalandsregionens uppdrag och vision är att bidra till ett blomstrande Västra Götaland genom att vara ett bra ställe att bo och jobba i, både idag och för kommande generationer. Västra Götalandsregionen styrs av demokratiskt valda politiker och med drygt 50 000 anställda är de en av Sveriges största arbetsgivare.

vgregion.se


Andra AP-fonden

2AP

Andra AP-fonden förvaltar cirka 280 miljarder kronor och är en av ”buffertfonderna” i det svenska pensionssystemet. Regeringen har instruerat fonden att skapa bästa möjliga avkastning samtidigt som en låg risknivå upprätthålls.

ap2.se


Carl Bennet AB

Carl_Bennet

Carl Bennet AB är huvudägare till den medicintekniska gruppen Getinge, Infomedia-gruppen Elanders samt industi- och handelsgruppen Lifco.

carlbennetab.se


Elanders AB

Elanders är en global leverantör av integrerade lösningar inom områdena supply chain management, print & packaging och e-handel. Koncernen är verksam i mer än 15 länder på fyra kontinenter. Våra viktigaste marknader är Kina, Tyskland, Singapore, Sverige, Storbritannien och USA. Våra största kunder är främst fordons-, konsumentelektronik- eller vitvarufabrikanter.

elanders.com


Folksam

Folksam

Folksam är ett kundägt försäkringsbolag. Med andra ord ägs vi av våra kunder, vilket innebär att vår vinst inte delas ut till aktieägarna, den stannar hos oss. Vår vision är att bidra till ett stabilt samhälle där individer känner sig trygga. Vi försäkrar varannan person, vartannat hem och var fjärde bil.

www.folksam.se


Coop

coop

Coop är Sveriges näst största mataffärskedja med nästan 700 butiker över hela landet och ägs av 3,4 miljoner medlemmar. Hållbarhet är vårt kärnvärde och vi har Sveriges största sortiment av ekologiska, miljömärkta och Fairtrade-certifierade dagligvaror.

coop.se


PEAB

PEAB

Peab är ett av Nordens ledande bygg- och anläggningsföretag med drygt 14 000 anställda och en omsättning på drygt 49 miljarder kronor. Koncernen har strategiskt belägna kontor i Sverige, Norge och Finland. Peabs säte ligger i Förslöv på Cap Bjäre i södra Sverige. Peab-aktien är noterad på Nasdaq Stockholm.

www.peab.se


SEB

SEB

SEB är en ledande nordisk finansiell koncern. I Sverige och de baltiska länderna erbjuder SEB finansiell rådgivning och ett brett utbud av finansiella tjänster. I Danmark, Finland, Norge och Tyskland har verksamheten en stark inriktning på ett fullserviceerbjudande till företagskunder och institutioner.

SEB betjänar mer än 4 miljoner kunder och har cirka 17 000 anställda.

seb.se


SKF

SKF

SKF-koncernen är världens ledande leverantör av produkter, lösningar och tjänster inom kullager, tätningar, mekatronik, service och smörjsystem. SKF erbjuder tjänster som teknisk support, underhåll, tillståndsövervakning och utbildning.

Koncernen är globalt certifierad enligt miljöledningssystemet ISO 14001 samt den internationella standarden för hälso- och säkerhetshantering OHSAS 18001. SKF ingår i Dow Jones Sustainability Index, liksom i FTSE4Good Index.

skf.com


Handelsbanken
handelsbanken

Handelsbanken är en fullsortimentsbank med rikstäckande kontorsnät i Sverige, Storbritannien, Danmark, Finland, Norge och Nederländerna. Handelsbanken grundades 1871 och har i dag närmare 12 000 medarbetare samt verksamhet i fler än 20 länder. Handelsbankens mål är att ha bättre lönsamhet än genomsnittet för jämförbara banker på hemmamarknaderna. Målet ska främst nås genom nöjdare kunder och lägre kostnader än konkurrenterna.

Ett ansvarsfullt agerande är en grundförutsättning för långsiktigt värdeskapande i Handelsbanken. Långsiktiga affärsrelationer, lågt risktagande och kostnadsmedvetenhet är hörnstenar i Handelsbankens affärskultur, och lägger grunden för att en framgångsrik bankverksamhet bedrivs på ett ansvarsfullt och hållbart sätt.

handelsbanken.se/hallbarhet